Uw specialist in ecologische onderzoek, begeleiding en mitigatie!

Mitigerende maatregelen

Schade aan de natuur willen we allemaal voorkomen. Zeker onnodige schade. Bij projecten die met ruimtelijke ontwikkeling te maken hebben, is dit helaas niet altijd mogelijk. Maar dan kan er nog steeds alles aan gedaan worden om de schade zoveel mogelijk te beperken.

De maatregelen om de schade zoveel mogelijk te beperken worden ook wel mitigerende maatregelen genoemd. De betekenis van mitigeren in dit kader is dan verzachten of reduceren. Als er met zekerheid blijvende schade aan de natuur ontstaat bij de uitvoering van uw project dan zal de wetgever compenserende maatregelen eisen.

Mitigatie

Mitigatie is de middelste activiteit in het rijtje voorkomen-mitigeren-compenseren. Het heeft natuurlijk ieders voorkeur om schade aan de natuur zoveel mogelijk te voorkomen. Maar als dat niet mogelijk is en er toch schade verwacht wordt dan moet geprobeerd worden om deze schade te beperken. Oftewel te mitigeren. Kingfisher Natuurprojecten ontwikkelt, produceert en levert mitigerende maatregelen en producten die voldoen aan alle geldende regels. Onze producten zijn duurzaam en worden duurzaam geproduceerd.

Voorbeelden van dergelijke producten zijn vleermuiskasten en lokinstallaties voor gierzwaluwen. De mitigatieproducten van Kingfisher Natuurprojecten zijn zowel voor tijdelijke als permanente mitigatie geschikt.

Naast het leveren van producten en voorzieningen kan Kingfisher Natuurprojecten ook het plaatsingswerk voor u uitvoeren. Denk daarbij aan het ophangen van vleermuis- en gierzwaluwkasten, het plaatsen van insectenhotels of faunapalen.

Ook voor de uitvoering van Breeam-projecten kunt u bij ons terecht. Met Breeam-NL kunt u onder andere de duurzaamheidsscores van uw project inzichtelijk maken. En die scores kunt u weer communiceren met de diverse belanghebbenden rondom het project.

Compensatie

Compensatie is de laatste in het rijtje voorkomen-mitigeren-compenseren. Als het zeker is dat er blijvende schade zal ontstaan door het uitvoeren van de werkzaamheden in uw project dan moeten er compenserende maatregelen genomen worden.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het mogelijk maken dat beschermde diersoorten na afsluiting van uw werkzaamheden opnieuw duurzaam kunnen leven in het gebied en zich kunnen voortplanten.

Kingfisher Natuurprojecten heeft een ruime ervaring op het gebied van maatregelen ter compensatie van verwachte en/of ontstane schade aan de natuur. Natuurlijk willen ook wij liever schade voorkomen maar als dit niet volledig mogelijk is kunnen wij u uitstekend adviseren over compenserende maatregelen. Kingfisher Natuurprojecten kan ook de monitoring van dit compensatietraject voor u uitvoeren. Zo weet u zeker dat dit goed gebeurt en hebt u weer een zorg minder.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat Kingfisher Natuurprojecten voor u kan betekenen op het gebied van mitigatie en compensatie?
Of over onze mogelijkheden op het gebied van ecologisch onderzoek en ecologische begeleiding?
Neem dan contact met ons op.
Bel 06 1210 1818 of stuur een WhatsApp. Ook kunt u het contactformulier invullen.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.