Project: Aanleg poel voor de rugstreeppad te Heiloo

Opdrachtgever: Particulier

Kingfisher Natuurprojecten kreeg de opdracht om een voortplanting poel aan te leggen voor de rugstreeppad in het buitengebied van Heiloo (Noord-Holland) een gebied wat bekent staat om zijn zandgronden. De uitdaging hierin was dan ook om te zorgen voor een waterdichte laag zodat er jaarrond water in de poel bleef staan, hiervoor hebben we gebruik gemaakt van Trisoplast een mix van een speciale klei-polymeercomponent met zand en water.

De uitkomende grond is verwerkt in de landschapstuin vermengt met puin en oude dakpannen, wat kan dienen als overwintering verblijfplaats voor de rugstreeppad. Verder zijn er nog een aantal vleermuiskasten en ransuilen manden opgehangen in de houtwal rondom de poel.

Klant aan het woord:

Na het creëren van een originele paddenpoel door Erwin van Kingfisher werden wij verrast door de snelle aanwezigheid van amfibieën Waaronder de rugstreeppad .
Een goede aanrader om deze poel te verwezenlijken .

Vriendelijke groet
Fam. J. Tuijn
Westerweg 405
1852 PS Heiloo

Diensten: Ecologische maatregelenLandschapsinrichting

Meer weten? E-mail ons via erwin@kfnp.nl.

Tags: ecologische maatregelen / landschapsinrichting