In opdracht van het Waterschap Brabantse Delta hebben wij verleden jaar een ecologische onderzoek mogen uitvoeren voor de verduurzaming van de riool waterzuivering installatie Nieuw-Vossemeer. Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat vleermuizen het terrein gebruikten om te foerageren, evenals de boommarter.

Onderdeel van het project was de realisatie en compensatie van te kappen struiken en bomen, hierbij hebben we tevens een ijsvogelwand mogen plaatsen bij de toekomstige rietkreek.

Diensten: Ecologische maatregelen, Ecologische begeleiding, Landschapsbeheer, Landschapsinrichting

Meer weten? E-mail ons via erwin@kfnp.nl. Machines worden verhuurd inclusief bediening.

Tags: Begeleiding / Ecologisch onderzoek / Verhuur