In opdracht van Impact Vastgoed hebben wij recent in Den Haag de gevels geïnspecteerd om mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen, hierbij hebben wij gebruik gemaakt van een 25 meter spinrups hoogwerker. Tijdens de inspectie hebben we de openstoot voegen, kieren en ruimtes achter de zonweringen gecontroleerd. Op sommige plaatsen troffen we vleermuizenpoep aan en zelfs een winterverblijf met circa 30 tot 60 gewone dwergvleermuizen aan.

Wij beschikken over een eigen hoogwerker en zijn gecertificeerd om hiermee te mogen werken, dankzij dit uitgevoerde onderzoek kunnen we gerichter werken en de klant beter adviseren bij de te nemen maatregelen.

Diensten: Ecologische maatregelen, Ecologische begeleiding, Landschapsbeheer, Landschapsinrichting

Meer weten? E-mail ons via erwin@kfnp.nl. Machines worden verhuurd inclusief bediening.

Tags: Begeleiding / Ecologisch onderzoek / Verhuur