In Giessenburg is BM Van Houwelingen voornemens om een WOZOCO te realiseren, hiervoor moest de bestaande machineschuur gesloopt worden en de omliggende sloten worden gedempt. Aan Kingfisher Natuurprojecten is gevraagd de mitigerende maatregelen te treffen en de werken ecologische te begeleiden.

Vooraf aan de sloop en demping van de sloten hebben we eerst rondom het perceel een amfibieënscherm van circa 300 meter geplaatst. Aan de binnenzijde van dit scherm hebben we emmers ingegraven om de mogelijk aanwezige rugstreeppad af te vangen, vervolgens hebben we de sloten afgevist en zijn deze gedempt.

Vooraf aan de sloop van de machineschuur hebben wij deze ongeschikt gemaakt voor de kerkuil die hier verbleef, hiervoor zijn in de directe omgeving 2 kerkuilenkasten geplaatst.

Diensten:  Ecologische begeleiding

Meer weten? E-mail ons via erwin@kfnp.nl. Machines worden verhuurd inclusief bediening.

Tags: Begeleiding / Ecologisch onderzoek / Verhuur