Bij een particulier hebben wij recent een paddenpoel aangelegd, op een van de oevers hebben we flauw talud gemaakt waar amfibieën zich kunnen opwarmen.

Op de andere kant hebben we wat struweel geplant en een hoop grond aangebracht als overwinteringsplaats. De doelsoorten zijn, kleine watersalamander, heikikker en kamsalamander.

Diensten: Ecologische maatregelen, Landschapsinrichting

Meer weten? E-mail ons via erwin@kfnp.nl. Machines worden verhuurd inclusief bediening.

Tags: Begeleiding / Ecologisch onderzoek / Verhuur