In opdracht van de firma Van Berkel Landschap en Infra hebben wij het ecologische werkprotocol opgesteld voor de PAS-Maatregelen in de Bossche Broek en Moerputten.

Twee Natura2000 gebieden in beheer bij Staatsbosbeheer, daarnaast hebben we de bagger- en maaiwerkzaamheden in het veld ecologische begeleid.

Diensten:  Ecologische begeleiding

Meer weten? E-mail ons via erwin@kfnp.nl. Machines worden verhuurd inclusief bediening.

Tags: Begeleiding / Ecologisch onderzoek / Verhuur